Použití aplikace TeamViewer 8QS pro koncového uživatele


V případě, že k Vašemu PC / serveru / stanici není zřízena již jiná stabilní metoda pro vzdálený přístup a potřebujete naši podporu, lze po dohodě použít univerzální nástroj TeamViewer-8-QuickSupport.

Tato verze je k dispozici ke stažení na našem odkazu: http://info.stapro.cz/TV/.

Stáhněte a spusťte si program TeamViewerQS_cs_STAPRO.exe popř. v komprimovaném tvaru TeamViewerQS_cs_STAPRO.zip.

Po spuštění programu se Vám po chvíli zobrazí položky „Vaše ID“ a „Heslo“
Tyto dva údaje sdělte našemu pracovníkovi a on bude následně schopen se připojit na Vaši plochu počítače a pomoci Vám.
V případě že neobdržíte Vaše ID ani heslo, zkontrolujte připojení k internetu a akci zopakujte.


Kdykoliv budete chtít ukončit tuto podporu, lze to okamžitě provést kliknutím na křížek v pravém horním rohu programu nebo na tlačítko storno ve spodní části okna programu.

Program se neinstaluje a není třeba jej tedy ani od-instalovávat. Stačí ho pouze smazat.
Program si ovšem můžete ponechat pro případné další použití.

Firma STAPRO, s.r.o. je vlastníkem Corporátní licence programu TeamViewer verze 8 a použitím tohoto programu ani firma STAPRO, s.r.o. ani Vy jako uživatel uvedeného programu neporušujete licenční podmínky výrobce aplikace.


Stapro s.r.o | Pernštýnské nám. 51 | 530 02 Pardubice | www.stapro.cz