Zapojení externího uživatele do telekonference

Týká se zákazníků firmy Stapro s.r.o., externích konzultantů apod.

Na pozvání zaměstnance STAPRO (e-mailem nebo zasláním odkazu např. přes instant messenger) se lze zapojit do LYNC konference (skupinového hovoru) pomocí Lync 2013 webového klienta.


Potřebné kroky:

1) Webový klient Lyncu 2013

umožňuje plnohodnotné připojení externího uživatele do telekonference (hlas, video, obraz, sdílení). Tento webový klient plně nahradil dřívějšího Attendee klienta z Lync 2010. Attendee klienta je nyní možné odinstalovat.

Uživatel (zákazník) si klikne na odkaz ze zaslané Lync schůzky a poté se mu nabídne možnost instalace webového klienta. Jednoduchý proces instalace obnáší stažení zásuvného modulu o velikosti cca 5 mb a potvrzení cca 3 dialogů.

Omezení webového klienta Lync 2013


2) Otevření portů

Pro plnohodnotné používání webového klienta Lync 2013 je potřeba zkontrolovat/nastavit prostupnost určitých portů na firemním firewallu.

Kontaktujte Vašeho správce IT/firewallu a dejte mu následující údaje:

Připojovací servery na straně STAPRO:

meet.stapro.cz 62.77.77.135
lync13.stapro.cz 62.77.77.137
webcon13.stapro.cz62.77.77.138
av13.stapro.cz 62.77.77.139

Nastavení firewallu pro odchozí směr (outbound) na výše zmíněné adresy:

port TCP 443

dynamický rozsah portů TCP 50000-59999

dynamický rozsah portů UDP 50000-59999

port UDP 3478

LYNC schéma Lync komunikace pro webové konference

Poznámka: Při povolení pouze portu 443 (https) je k dispozici základní funkcionalita hlas/chat, ale sdílení plochy či aplikací není k dispozici.